Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o wydaniu w dniu 18 października 2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: GN-2.7570.89.2022 r.

2022-10-19

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 18 października 2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: GN-2.7570.89.2022 r.

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 18 października 2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: GN-2.7570.89.2022 r., ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działki nr: - 34/24 o pow. 0,0018 ha (wydzielona z działki nr 34/9), - 33/28 o pow. 0,0059 ha (wydzielona z działki nr 33/22), która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem ostateczności decyzji nr 23/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: AP-4.7820.235-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Opublikowano od dnia 19.10.2022 r. do dnia 03.11.2022 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
ZAWIADOMIENIE
format pliku pdf .pdf
71.4 kB
2022-10-19, 14:13:48
cofnij do druku na górę