Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Gmina Białogard

2022-10-19

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Gmina Białogard

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków kablowych linii elektroenergetycznych 30kV wraz z liniami światłowodowymi na potrzeby FW Rzyszczewo na terenie działek nr 323/2, 323/6, 323/5 w obrębie ewidencyjnym Dębczyno, nr 109/2 w obrębie ewidencyjnym Gruszewo oraz nr 2/6 w obrębie ewidencyjnym Nawino, gmina Białogard [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

 Znak sprawy: AP-3.746.46.2022.KJ(3)                                                                                                Szczecin, dn. 18 października 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków kablowych linii elektroenergetycznych 30kV wraz z liniami światłowodowymi na potrzeby FW Rzyszczewo na terenie działek nr 323/2, 323/6, 323/5 w obrębie ewidencyjnym Dębczyno, nr 109/2 w obrębie ewidencyjnym Gruszewo oraz nr 2/6 w obrębie ewidencyjnym Nawino, gmina Białogard [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do 14oo pod numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem: kjaworska@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje się 21 października 2022 r. jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do środy, w godzinach od 800 do 1200 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

 

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

Marta Rodziewicz

Dyrektor Wydziału

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej


cofnij do druku na górę