Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadającą nieuregulowany stan prawny

2022-10-18

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadającą nieuregulowany stan prawny

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadającą nieuregulowany stan prawny, położoną w obrębie ewidencyjnym 0035, Wełtyń II, gm. Gryfino, oznaczoną jako działki nr: 112/1 o pow. 0,3441 ha i 112/2 o pow. 0,0011 ha (wydzielone z działki nr 112), która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem 27 września 2022 r., tj. z dniem ostateczności decyzji nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: AP-4.7820.251-11.2022.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Opublikowano od dnia 18.10.2022 r. do dnia 02.11.2022 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
ZAWIADOMIENIE
format pliku pdf .pdf
100.4 kB
2022-10-18, 13:13:04
cofnij do druku na górę