Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja: Rozbiórka istniejącej dalby wyciągowej i budowa nowej dalby wyciągowej, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap I – Dalba wyciągowa”, na terenie morza terytorialnego RP, w 255 km brzegu morskiego.

2022-10-12

Decyzja: Rozbiórka istniejącej dalby wyciągowej i budowa nowej dalby wyciągowej, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap I – Dalba wyciągowa”, na terenie morza terytorialnego RP, w 255 km brzegu morskiego.

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t. j. ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t. j. ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z 09.09.2022 r., zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielam pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na rozbiórkę.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Decyzja Wojewody Nr 101/2022 z 12 października 2022 r. znak: AP-1.7840.1.116-3.2022.GZ
format pliku pdf .pdf
231.3 kB
2022-10-12, 12:47:47
cofnij do druku na górę