Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja - Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap I – dalba wyciągowa, na terenie morza terytorialnego RP, w 278 km brzegu morskiego

2022-10-10

Decyzja - Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap I – dalba wyciągowa, na terenie morza terytorialnego RP, w 278 km brzegu morskiego

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351; t.j.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735; t.j. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z 12.09.2022 r., zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielam pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego pn.:"Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap I – dalba wyciągowa, na terenie morza terytorialnego RP, w 278 km brzegu morskiego."


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 99 /2022 z 06.10.2022r.
format pliku pdf .pdf
206.4 kB
2022-10-10, 14:37:13
cofnij do druku na górę