Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącej dalby wyciągowej i budowę nowej dalby wyciągowej, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Dąbki. Etap I – dalba wyciągowa”

2022-10-10

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącej dalby wyciągowej i budowę nowej dalby wyciągowej, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Dąbki. Etap I – dalba wyciągowa”

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 1029 ze zmianami), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 2373 ze zmianami), zawiadamia się, że w dniu 6.10.2022 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 99/2022, znak: AP-1.7840.1.115-3.2022.AN, o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącej dalby wyciągowej i budowę nowej dalby wyciągowej, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Dąbki. Etap I – dalba wyciągowa”, na terenie morza terytorialnego RP, w 278 km brzegu morskiego.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja o wydaniu decyzji nr 99/2022 z 06.10.2022r.
format pliku pdf .pdf
113.2 kB
2022-10-10, 14:39:46
cofnij do druku na górę