Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON. Miasto Darłowo

2022-09-21

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON. Miasto Darłowo

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego na terenie działek nr 288, 141/1 w obrębie ewidencyjnym Żukowo Morskie, gmina Darłowo, działki nr 2/34 w obrębie ewidencyjnym Darłowo-1, miasta Darłowo

Znak sprawy: AP-3.746.33.2022.KJ(3) Szczecin, dn. 19 września 2022 r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla
Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego na terenie działek nr 288,
141/1 w obrębie ewidencyjnym Żukowo Morskie, gmina Darłowo, działki nr 2/34 w
obrębie ewidencyjnym Darłowo-1, miasta Darłowo [woj. zachodniopomorskie],
stanowiącej teren zamknięty MON.
Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały
Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do
14oo pod numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem:
kjaworska@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl w terminie 14 dni
od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu
za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi
dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do środy,
w godzinach od 800 do 1200 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.
Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków
bezpieczeństwa.
Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
Paweł Ziomek
Kierownik Oddziału
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej


cofnij do druku na górę