Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o mozliwości zapoznania się z aktami sprwy znak: GN-2.7570.89.2022.BW przed wydaniem decyzji odszkodowawczej

2022-09-21

Zawiadomienie o mozliwości zapoznania się z aktami sprwy znak: GN-2.7570.89.2022.BW przed wydaniem decyzji odszkodowawczej

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy znak: GN-2.7570.89.2022 r. przed wydaniem decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działki nr: - 34/24 o pow. 0,0018 ha (wydzielona z działki nr 34/9), - 33/28 o pow. 0,0059 ha (wydzielona z działki nr 33/22), która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem ostateczności decyzji nr 23/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: AP-4.7820.235-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Opublikowano od dnia 21.09.2022 r. do dnia 05.09.2022 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie
format pliku pdf .pdf
99.9 kB
2022-09-21, 10:57:24
cofnij do druku na górę