Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o wydaniu w dniu 15 września 2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: GN-2.7570.82.2022.BW

2022-09-16

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 15 września 2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: GN-2.7570.82.2022.BW

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 15 września 2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: GN-2.7570.2021.1.BW, ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa własności nieruchomości posiadającej nieuregulowany stan prawny, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, m. Wolin, oznaczonej jako działka nr 8 o pow. 0,7782 ha, która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem ostateczności decyzji nr 23/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: AP-4.7820.235-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”.

Opublikowane od dnia 16.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie
format pliku pdf .pdf
77.2 kB
2022-09-16, 10:34:26
cofnij do druku na górę