Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Program Razem Bezpieczniej - NABÓR PROJEKTÓW RAZEM BEZPIECZNIEJ 2022

NABÓR PROJEKTÓW RAZEM BEZPIECZNIEJ 2022

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2022 rok, przewidzianych do dofinasowania w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024”, a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wsparcie inicjatyw lokalnych.

W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące dwóch celów szczegółowych tj.:

Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzonych lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa
w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Zgodnie z założeniem programu o dofinasowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Wojewodowie mogą wskazać do realizacji 12 propozycji projektów z terenu województwa. Maksymalna kwota dofinasowania jednego projektu wynosi 100 000 zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe rekomenduje potraktować działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Projekty z województwa zachodniopomorskiego należy nadesłać do Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do dnia 14 września 2022 roku.

Procedura przygotowania i przesłania wniosku :

1.      Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej (1 egzemplarz)
i elektronicznie (wersji edytowalnej na płycie CD-R),

2.      Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać poprzez podanie nazwy wnioskodawcy, celu szczegółowego oraz tytułu projektu,

3.      Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu,

4.      Kopertę ze sporządzonym projektem i pismem przewodnim umieścić w nowej kopercie
(z dopiskiem „Razem Bezpieczniej 2022”) i dostarczyć na adres:

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału – pok.125.  

 

Pliki do pobrania:

  1.     Karta oceny formalnej projektu
  2.     Listę sprawdzającą
  3.     Uchwała
  4.     Wniosek o dofinansowanie
  5.     Załącznik do uchwały

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
UCHWAŁA NR 172 RADY MINISTRÓW
format pliku docx .docx
38.9 kB
2022-09-07, 08:08:10
2
Załącznik do uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r.
format pliku docx .docx
87.4 kB
2022-09-07, 08:08:39
3
Karta oceny formalnej projektu
format pliku doc .doc
55.5 kB
2022-09-07, 08:09:12
4
Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektu
format pliku doc .doc
43 kB
2022-09-07, 08:09:42
5
Wniosek o dofinansowanie
format pliku doc .doc
138 kB
2022-09-07, 08:10:33
6
WYNIKI DRUGIEGO ETAPU KWALIFIKACJI PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA I REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
format pliku pdf .pdf
228.6 kB
2022-09-23, 14:45:49
7
Projekty do dofinansowania w 2022 roku w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
format pliku pdf .pdf
236.4 kB
2022-09-30, 07:59:09
cofnij do druku na górę