Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 sierpnia 2022 r., znak: K-GN-4.7570.963.2021.JD

2022-08-31

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 sierpnia 2022 r., znak: K-GN-4.7570.963.2021.JD

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 sierpnia 2022 r., znak: K-GN-4.7570.963.2021.JD – ustalenie odszkodowania za nieruchomość

 Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 sierpnia 2022 r., znak: K-GN-4.7570.963.2021.JD – ustalenie odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Warszkowo, gminie Sławno, powiecie sławieńskim, oznaczoną jako działka nr 668/1 o pow. 0,5281 ha, powstała z podziału działki nr 668 o pow. 2,9471 ha, która stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 15/2021 z 30 sierpnia 2021 r., znak: AP-4.7820.226-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: " Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. Bobrowice/ – koniec obwodnicy m. Sławno /z w. Warszkowo/)”. Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. Warszkowo/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. Słupsk Zachód/".


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego
format pliku pdf .pdf
912.6 kB
2022-08-31, 15:21:16
cofnij do druku na górę