Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - obwieszczenie sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin-Szczecinek. Odcinek węzeł Bobolice bez węzła -węzeł Szczecinek Północ z węzłem

2022-08-24

obwieszczenie sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin-Szczecinek. Odcinek węzeł Bobolice bez węzła -węzeł Szczecinek Północ z węzłem

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin-Szczecinek. Odcinek węzeł „Bobolice” /bez węzła/ -węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/”, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Szczecin, 22 sierpnia 2022 r.

AP-4.7820.244-28.2021.LW

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin-Szczecinek. Odcinek węzeł „Bobolice” /bez węzła/ -węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/”, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

Powiat koszaliński, gmina Bobolice, obręb 106-Chlebowo:

dz. nr: 316, 317;

Powiat koszaliński, gmina Bobolice, obręb 102-Ostrówek:

dz. nr: 2, 4, 5, 6/41, 6/42, 6/43, 7/3, 8/1, 8/2, 8/6, 9/3, 10, 17/5, 17/6, 18, 75, 76, 80/1, 667, 676, 677/1, 677/2, 677/3, 704/1, 690, 707, 709;

Powiat koszaliński, gmina Bobolice, obręb 103-Łozice:

dz. nr: 691/1, 691/2, 691/3, 705/2;

Powiat koszaliński, gmina Bobolice, obręb 118-Janowiec:

dz. nr: 4/4, 8/36, 8/37, 9, 55, 57, 58, 704/3;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 34-Brzeźno:

dz. nr: 121, 371;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 32-Dalęcinko:

dz. nr: 1/6, 1/7, 1/12, 65/11, 65/12, 65/14, 65/15, 81/1, 115/7, 115/8, 116/2, 126/3, 286/5;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 33-Nowe Gonne:

dz. nr: 9/23, 87, 88, 89/1, 90, 91/1, 91/2, 92/1, 97/8, 97/24, 97/25, 97/30, 97/31, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114/2, 114/4, 161;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 30-Spore:

dz. nr: 126/2, 196/17, 313/1, 315/1, 317/5, 324/3, 326/1, 327/1, 336/1, 337/1, 348/1, 520;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 102-Dalęcino:

dz. nr: 11/9, 11/17, 11/18, 11/19, 12/3, 12/4, 13/29, 13/30, 13/31, 19/35, 19/43, 19/44, 19/46, 19/48, 21/8, 21/11, 21/12, 21/13, 22/9, 30/9, 33, 36/4, 36/5, 70, 76, 80, 81, 82/1, 90/1, 90/2, 371/1;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 31-Gałowo:

dz. nr: 130;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 24-Stare Wierzchowo:

dz. nr: 114, 114/1;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 2-Szczecinek 02:

dz. nr: 2/19, 3/2, 3/21, 3/22 , 3/23, 3/24,  12/1, 12/2;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 4-Szczecinek 04:

dz. nr: 6/2, 7/9, 7/36, 7/37, 7/39, 7/40, 7/41, 7/42,  16/1;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 5-Szczecinek 05:

dz. nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  16/1, 16/2, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8,  17/9, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 22/7, 23/1, 23/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 25/1, 30/3, 30/8,  30/9, 30/10, 30/11, 46, 47;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 21-Wierzchowo:

dz. nr: 1/1, 2, 2/2, 2/3, 6/1, 11/3, 11/4, 12/5, 13/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/9, 15/10, 16/1, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 18/2, 18/5, 18/6, 18/9, 18/18, 20/8, 20/10, 20/11, 29/8, 56/2, 66/5, 79/3, 79/5, 86/2, 89, 89/4, 98, 102/6, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 236/1, 236/3, 296, 297/1, 297/3, 299, 300/2, 302, 324/1, 324/2, 326/10, 326/13, 326/14, 326/15, 328/4, 329/3, 338/1, 338/2, 343, 356, 359, 362/4, 393/1, 394/3, 396/1, 399, 402, 404/1, 406, 407, 411, 439, 440, 457/1, 457/2, 460/1, 463, 464/1, 468/1, 472, 473, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481/3, 481/4, 481/6, 481/9, 482/2, 483/1, 485/1, 485/2, 486/1, 487/2, 490/1, 504/1, 506/5, 509, 543, 544/7, 544/8, 544/9,  544/10, 560/1, 560/2, 562/1, 564, 571/1, 572,  574/1, 603/2, 604, 610, 614, 615/6, 621/3, 624/2, 624/4, 624/5, 628/1, 631, 633/1, 635, 637/2, 637/3,  637/4, 637/5, 637/6, 637/7.

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:

Powiat koszaliński, gmina Bobolice, obręb 106-Chlebowo:

dz. nr: 317;

Powiat koszaliński, gmina Bobolice, obręb 102-Ostrówek:

dz. nr: 6/41, 6/42, 7/3, 8/2, 8/6, 10, 17/5, 17/6, 74, 76, 80/1, 676, 677/1, 677/2, 690, 704/1;

Powiat koszaliński, gmina Bobolice, obręb 103-Łozice:

dz. nr: 691/1, 691/2, 691/3, 705/1, 705/2, 705/3;

Powiat koszaliński, gmina Bobolice, obręb 118-Janowiec:

dz. nr: 6, 8/36, 8/37, 9, 39, 55, 57, 58, 704/3;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 34-Brzeźno:

dz. nr: 121, 371;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 32-Dalęcinko:

dz. nr: 1/6, 1/7, 1/12, 65/12, 65/14, 65/15, 81/1, 115/7, 115/8, 116/2, 126/3;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 33-Nowe Gonne:

dz. nr: 9/10, 9/23, 87, 88, 90, 97/25, 97/30, 97/31, 105, 106, 107, 108, 110, 114/2, 120/2;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 30-Spore:

dz. nr: 126/2, 196/17, 313/1, 315/1, 317/5, 323/4, 324/3, 326/1, 326/2, 327/1, 336/1, 337/1, 348/1, 520;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 102-Dalęcino:

dz. nr: 11/9, 11/19, 12/3, 12/4, 13/30, 13/31, 19/33, 19/35, 19/43, 19/44, 19/46, 19/47, 19/48, 21/8, 21/13, 22/9, 30/9, 33, 36/4, 36/5, 70, 76, 80, 81, 90/2;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 31-Gałowo:

dz. nr: 130, 225;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 24-Stare Wierzchowo:

dz. nr: 114, 114/1;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 2-Szczecinek 02:

dz. nr: 3/24, 12/2;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 4-Szczecinek 04:

dz. nr: 5/3, 6/2, 7/9, 7/38,  7/39, 7/40, 16/2;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 5-Szczecinek 05:

dz. nr: 1,  22/3, 22/7, 23/1, 25/2, 26/6, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8,  30/9, 46, 47;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 21-Wierzchowo:

dz. nr: 1/9, 2, 2/2, 4, 5/1, 5/2, 11/2, 11/3, 11/4, 12/5, 13/3, 14/7, 15/4, 15/5, 15/6, 15/8,

15/9, 15/10, 16/1, 16/9, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/9, 18/18, 20/12, 20/13, 29/8, 66/5, 75/6, 79/2, 79/3, 86/2, 85/2, 85/3, 89, 98, 102/6, 114/5, 236/3, 241, 296, 297/1, 297/3, 300/2,  324/1, 326/5, 326/10, 326/14, 328/4, 329/3, 338/1, 338/2, 356, 359, 362/3, 365/3, 393/1, 394/3, 396/1, 399, 402, 404/1, 406, 407, 411, 439, 440, 456/1, 457/1, 457/2, 460/1, 463, 464/1, 468/1, 472, 473, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481/3, 481/4, 482/1, 482/2, 483/1, 485/2, 487/2, 490/1, 504/1, 506/5, 507, 509, 522/16, 544/7, 544/8, 544/10, 560/1, 560/2, 562/1, 564, 571/1, 574/1, 610, 613, 614, 615/3, 621/3, 624/2, 624/4, 624/5, 628/1, 632/1, 633/1, 635, 637/2, 637/6, 649, 651.

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących):

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 24-Stare Wierzchowo:

dz. nr: 170;

Powiat szczecinecki, gmina Szczecinek, obręb 21-Wierzchowo:

dz. nr: 236/2.

Organem właściwym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin-Szczecinek. Odcinek węzeł „Bobolice” /bez węzła/ -węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/” jest Wojewoda Zachodniopomorski.

Zgodnie z art. 33 i art. 34 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w terminie 30. dni tj. od 24.08.2022 r. do 23.09.2022 r. wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić na miejscu, tj. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.

Dane do kontaktu:  numer telefonu: 91 43 03 850 lub 91 43 03 470

adres e-mail: lwieczorek@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.


cofnij do druku na górę