Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zmiany Programu o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz zmiany Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne

2022-08-19

Zmiany Programu o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz zmiany Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne

W dniu 18 sierpnia br. zatwierdzone zostały zmiany w Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanym w maju 2021 r. oraz Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

 

Dokumenty zawierające powyższe zmiany zostały opublikowane i dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1409,program-o-zmianie-w-programie-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1410,program-o-zmianie-w-programie-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

Zmiany obowiązują od dnia następnego po ich opublikowaniu.

 

Wobec powyższego, od dnia 19 sierpnia, w sytuacji zaistnienia konieczności złożenia korekty Wniosku /aktualizacji wniosku o przystąpienie do Programu na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł I (stanowiącego zał. nr 7 do Programu) lub Wniosku /aktualizacji wniosku o przystąpienie do Programu na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II (stanowiącego zał. 7a do Programu)  zastosowanie mają wzory dokumentów określone w ww. zmianie Programu.


cofnij do druku na górę