Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zaproszenie do udziału w wideokonferencji w dniu 28.06.2022 r. - organizowanej w ramach projektu

2022-06-22

Zaproszenie do udziału w wideokonferencji w dniu 28.06.2022 r. - organizowanej w ramach projektu

Ponownie zapraszamy pracowników JST i OPS do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego".

W dniu 28 czerwca 2022 r. w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się bezpłatna wideokonferencja dla pracowników JST i przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego w zakresie modelowego opracowywania i wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Spotkanie poprowadzą Eksperci Fundacji Polskiej Akademii Nauk, w ramach realizacji przedłużonego projektu „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. W trakcie wideokonferencji zaplanowano doradztwo specjalistyczne w zakresie stosowania opracowanego w ramach powyższego projektu narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym - dla gmin i ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje korzystanie przez samorządy z opracowanego w ramach wspominanego projektu podręcznika „Strategie rozwiązywania problemów społecznych – podręcznik metodyczny" przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie wszystkich samorządów w całym kraju (rekomendacja w załączeniu).

W ramach projektu dostępne są także inne bezpłatne usługi: platforma e-learningowa ze szkoleniem on-line, dostęp do bazy wiedzy i narzędzi wspomagających oraz dobrych praktyk, doradztwo indywidualne bieżące i specjalistyczne oraz webinaria tematyczne dotyczące różnych aspektów i obszarów związanych z realizacją strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączniu oraz pod adresem Biura Projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Biuro Doradcze Makroregionu Zachodniego
Ul. Kombatantów 34 (p.605 B)
66-400 Gorzów Wlkp.

E-mail: zachod@fundacja-pan.lublin.pl
Tel. 503 431 487 / 609 128 788
 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Pismo z zaproszeniem na wideokonferencję oraz do projektu STRATEGOR
format pliku pdf .pdf
148 kB
2022-06-22, 15:05:08
2
Formularz zgłoszeniowy na wideokonferencję w dniu 28.06.2022 r. w Szczecinie
format pliku docx .docx
82.2 kB
2022-06-22, 15:05:53
3
Formularz uczestnika projektu STRATEGOR oraz oświadczenie
format pliku doc .doc
179.5 kB
2022-06-22, 15:06:32
4
Rekomendacja Pani Marleny Maląg, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, do korzystania przez samorządy z podręcznika „Strategie rozwiązywania problemów społecznych – podręcznik metodyczny – część praktyczna” przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych (2021 r.)
format pliku pdf .pdf
210.1 kB
2022-06-22, 15:10:06
cofnij do druku na górę