Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Ogłoszenie wyników rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

2022-06-13

Ogłoszenie wyników rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 13 czerwca 2022 r. dokonał wyboru ofert zachodniopomorskich NGO na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dwa zaproszenia Wojewody Zachodniopomorskiego, ogłoszone w dniach 6 i 21 kwietnia 2022 r. wpłynęło łącznie 13 ofert na łączną wartość: 6.706.697,84 zł z dotacji. Wszystkie oferty zostały pozytywnie ocenione formalnie, po stosownych aktualizacjach i uzupełnieniach.

W wyniku oceny merytorycznej ofert Wojewoda Zachodniopomorski udzielił 9 dotacji z Funduszu Pomocy na łączną wartość 2.235.827,48 zł. Treść ogłoszenia wraz ze szczegółowym podziałem dotacji - w załączeniu poniżej.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie wyników rozpatrzenia ofert przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - z art. 12 ust. 8 specustawy
format pliku pdf .pdf
120.7 kB
2022-06-13, 22:26:55
cofnij do druku na górę