Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej

2022-06-09

Zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej

 

W dniu 2 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała dokumenty zawierające zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej, tj.:

  1. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, program realizowany przez jednostki samorządowe,
  2. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, program realizowany przez organizacje pozarządowe,
    – w zakresie umożliwienia korzystania z usługi asystenckiej przez obywateli Ukrainy.

Stosowny komunikat i dokumenty dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1395,zmiany-programow-resortowych-w-zakresie-uslugi-asystenckiej


cofnij do druku na górę