Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.934.2021.KŁ.PK

 Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.934.2021.KŁ.PK – ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Warszkowo, gminie Sławno, powiecie sławieńskim, oznaczoną jako działka nr 237/1 o pow. 0,1042 ha,  powstała z podziału działki nr 237 o pow. 0,3186 ha, która stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 15/2021 z 30 sierpnia 2021 r., znak: AP-4.7820.226-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" - Cześć nr 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: "Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. Bobrowice - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. Warszkowo/)". Odcinek 3: "Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. Warszkowo/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. Słupsk Zachód/".


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.934.2021.KŁ.PK
format pliku pdf .pdf
852 kB
2022-05-26, 14:59:47
cofnij do druku na górę