Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

2011-06-13

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

ikonka przypisana do artykułu

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
 do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1- 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1l oleju napędowego.

Jednostka odpowiedzialna za realizacje zadania:

Wydział infrastruktury, rolnictwa i rozwoju regionalnego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

tel. (091) 4303753, fax. (091) 4303668

Pracownik odpowiedzialny za zadanie:

Paulina Machtelewska, tel. (091) 4303644

 

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego
format pliku pdf .pdf
249 kB
2022-01-14, 09:45:54
2
Edytowalny wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
format pliku pdf .pdf
871.2 kB
2022-01-14, 09:46:49
3
wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r.
format pliku xls .xls
62 kB
2022-01-14, 10:09:05
4
Sprawozdanie roczne oraz okresowe z realizacji dotacji przekazanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz prowadzone postępowanie w roku 2022
format pliku xlsx .xlsx
13.6 kB
2022-02-10, 13:53:45
5
Rozliczenie okresowe oraz roczne dotacji przekazanej na zwrot podatu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na prowadzone postępowanie w roku 2022.
format pliku xlsx .xlsx
16.6 kB
2022-02-10, 13:54:58
cofnij do druku na górę