Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.479.2021.PK

 Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.479.2021.PK – ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną

w obrębie Pękanino, gminie Malechowo, powiecie sławieńskim, oznaczoną jako działka nr 87/2 o pow. 0,8601 ha, powstałą z podziału działki nr 87/1 o pow. 2,3820 ha, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2021 z 23 sierpnia 2021 r., znak: AP-4.7820.225-25.2021.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/”.

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie
format pliku pdf .pdf
927.8 kB
2022-03-04, 13:18:23
cofnij do druku na górę