Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Ukraina - Ważne numery telefonów dla uchodźców z Ukrainy

2022-02-25

Ważne numery telefonów dla uchodźców z Ukrainy

25.02.2022 - Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu ds. Cudzoziemców: +48 47 721 75 75

Wojewoda zachodniopomorski uruchomił dodatkowy numer infolinii o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekraczają polską granicę. Pod numerem tel. +48 91 430 30 33 udzielane są informacje o zasadach wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski oraz lokalizacji punktów recepcyjnych.
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną infolinię dla obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny numer telefonu +48 47 72 123 07 oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl, pod którymi można przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl można przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: +48 664 974 934. Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej. 


Важливі телефонні номери для біженців з України

Інформація про допомогу громадянам України після перетину польського кордону доступна за телефоном гарячої лінії управління у справах іноземців: +48 47 721 75 75.

Західно-Поморський Воєвуда запустив додатковий номер гарячої лінії з надання допомоги біженцям з України, які перетинають польський кордон. За телефоном Tel.+48 91 430 30 33 надається інформація про правила в'їзду громадян України на польську територію та місцезнаходження приймальних пунктів.

Міністерство закордонних справ запустило спеціальну гарячу лінію для громадян і власників Карти Поляка, які проживають в Україні: +48 22 523 88 80.
 
На безкоштовній гарячій лінії НФЗ: 800 190 590 (Телефонна Інформація для Пацієнта) ви можете отримати, наприклад, інформацію про те, де можна знайти медичну допомогу.
 
Центр пошуку зниклих людей Головного Управління Поліції впровадив спеціальний номер телефону +48 47 72 123 07, а також електронну пошту cpozkgp@policja.gov.pl, за допомогою яких можна передавати і отримувати інформацію, а також допомогу в ситуаціях, пов’язаних зі зникненням людей, які перетнули польський кордон в зв’язку зі збройними діями на території України.
 

Відділ Боротьби з Торгівлею Людьми Кримінального Офісу ГУП має два канали комунікації. На адресу: handelludzmibsk@policja.gov.pl можна надіслати поліцейським інформацію про всілякі прояви торгівлі людьми. Додатково впроваджено спеціальну інформаційну лінію за номером: +48 664 974 934. Телефонуючі за цим номером, можна переказати інформацію, що стосується як торгівлі людьми, так і сексуальних злочинів, педофілії чи дитячої порнографії.

 

Важные номера телефонов для беженцев с Украины

Информация о помощи для граждан Украины, по пересечении границы Польши, находятся под номером телефона линии помощи Ведомства Дел Иностранцев в Польше: +48 477217575.

Воевода Заходньопоморский активировал дополнительный номер телефона о помощи для беженцев с Украины, которые пересекли границу Польши. При помощи номера телефона +48 914303033 будут представлены информации о правилах въезда граждан Украины на территорию Польши и нахождения пунктов регистрации.
 
Министерство Иностранных Дел Польши активировало специальную линию связи для граждан и обладателей Карты Поляка, которые находятся на Украине +48 225238880.
 
Центр поиска пропавших людей Главного управления полиции открыл специальный телефонный номер +48 47 72 123 07 и электронный почтовый ящик: cpozkgp@policja.gov.pl, где вы можете отправить и получить информацию и помощь в ситуациях, связанных с исчезновением людей, которые пересекли границу Республики Польша в связи с военными действиями, проводимыми в Украине.
 

Отдел по борьбе с торговлей людьми Уголовного бюро людей Главного управления полиции ведёт два канала связи. Информацию обо всех формах торговли людьми можно отправить в полицию по адресу электронной почты: handelludzmibsk@policja.gov.pl. Дополнительно работает специальная линия помощи: +48 664 974 934. Позвонив по этому номеру, вы можете предоставить информацию о торговле людьми, а также о преступлениях на сексуальной почве, педофилии и детской порнографии.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Punkty informacyjne i infolinie urzędów wojewódzkich
format pliku html .html
kB
2022-03-02, 18:38:53
2
NIE UFAJ BEZ GRANIC ZNIE nie stań się ofiarą handlu ludźmi
format pliku pdf .pdf
336.4 kB
2022-03-03, 15:26:33
3
Tłumacz języka migowego
format pliku html .html
kB
2022-03-30, 08:27:57


Galeria zdjęć:

kompleksowa informacja
1070.2 kB
2110 x 2993 pix
kompleksowa informacja
513 kB
1166 x 1654 pix
handel ludźmi
182 kB
1103 x 1655 pix
infolinia dla dzieci
234.8 kB
960 x 476 pix
kompleksowa informacja
498.1 kB
2110 x 2993 pix
kompleksowa informacja
217.2 kB
1166 x 1654 pix
handel ludźmi
174.9 kB
1103 x 1655 pix
Pomoc Ukraina GŁUSI_Strona_1
475.6 kB
1655 x 2340 pix
Pomoc Ukraina GŁUSI_UA
463.6 kB
1655 x 2340 pix
Bądźmy bezpieczni w sieci
3149.8 kB
3508 x 2480 pix
Tłumaczenie języka migowego
7501.1 kB
3579 x 5031 pix
cofnij do druku na górę