Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosków „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2022 r.

2021-12-01

Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosków „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2022 r.

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że w ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" − edycja 2022 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie:
„Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.”

 

Link do strony ogłoszenia:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1313,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-sprawie-wydluzenia-terminu-rozpatrzenia-wnioskow


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja-2022
format pliku pdf .pdf
577.8 kB
2021-12-01, 08:06:34
2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia program-Opieka-wytchnieniowa edycja 2022
format pliku pdf .pdf
577.1 kB
2021-12-01, 08:07:14
cofnij do druku na górę