Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023 - konsultacje społeczne

2021-11-25

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023 - konsultacje społeczne

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do konsultacji projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”.

Ewentualne uwagi prosimy kierować w terminie do dnia 29 listopada 2021 r. do godz. 14:00  na załączonym formularzu uwag w formie elektronicznej na adres e-mail: zps@szczecin.uw.gov.pl

Przed przekazaniem uwag prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną RODO.

Obowiązuje data wpływu ww. uwag na wskazany adres e-mail Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie konsultacji jest Pani Natalia Widzińska, tel. 91-43-03-238.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Projekt "Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023"
format pliku pdf .pdf
408.2 kB
2021-11-25, 16:43:34
2
Formularz uwag dot. projektu "Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego (...) na lata 2022-2023"
format pliku doc .doc
42.5 kB
2021-11-25, 17:11:49
3
Klauzula informacyjna RODO dla osób zgłaszających uwagi do konsultacji projektu Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z NGO na lata 2022-2023
format pliku pdf .pdf
166.5 kB
2021-11-25, 16:56:57
cofnij do druku na górę