Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” na lata 2017-2022

Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” na lata 2017-2022

Priorytet 2 Schemat 2C – Projekty Własne Wojewodów

Nazwa projektu w ramach programu: Projekt Własny Wojewody Zachodniopomorskiego „Niepodległa 2021: Szczecińskie Drogi do Wolności”
 
Zadania w ramach projektu: 1. Festiwal Niepodległości dla Przedszkolaka; 2. Historyczna gra miejska: Kamienie Wolności Szczecińskie Grudnie 56,70,81; Konferencja „Szczeciński Grudzień 81”
 
Wartość finansowania: 55 240 zł
 
Opis projektu: Mieszkańcy Szczecina poprzez swoją postawę w latach 70 – tych i 80 – tych XX w. wnieśli istotny wkład w ponowne odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1989 roku. W przypadającą w tym roku 40 – tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego celem projektu Wojewody Zachodniopomorskiego jest przypomnienie często pomijanej, marginalizowanej w poprzednich latach roli Szczecina i Pomorza Zachodniego w walce o wolną, suwerenną, demokratyczną Polskę oraz popularyzacja wśród mieszkańców, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży wartości patriotycznych, tradycji niepodległościowej, a także wiedzy o wydarzeniach Grudnia 70, Stycznia 71, Sierpnia 80, „karnawału” Solidarności, Grudnia 81 i czasu stanu wojennego, okresu działalności podziemnych struktur opozycji antykomunistycznej, strajków i wystąpień ludności miasta w latach 80 – tych XX wieku.
 
W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną wydarzenia, które będą propagowały wiedzę o najważniejszych wydarzeniach z historii naszego kraju, w tym polskiego Pomorza Zachodniego. Projekt przewiduje realizację 3 wydarzeń: 1. Festiwal Niepodległości dla Przedszkolaka będzie zorganizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Planowany jest w nim udział dzieci szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne, konkursy, quizy, gry, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, w których uczestniczyć będą zarówno dzieci, jak i rodzice (projekt częściowo realizowany on-line). Przewidywana liczba uczestników: 400-600 osób;  2. Historyczna gra miejska: Kamienie Wolności Szczecińskie Grudnie 56,70,81 to projekt adresowany do uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych, którego celem jest zapoznanie młodzieży z powojenną historią miasta oraz poprzez wspólną zabawę odkrywanie miejsc stanowiących kamienie milowe szczecińskiej drogi do wolności i niepodległości. Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w oparciu o opracowany scenariusz i regulamin. Przewidywana liczba uczestników to 100 osób podzielonych na kilkuosobowe rywalizujące ze sobą zespoły; 3. Konferencja „Szczeciński Grudzień 81” to wydarzenie, którego celem jest zaprezentowanie szerszej publiczności wyników badań naukowych dotyczących przyczyn i skutków wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego. Konferencja zostanie zrealizowana we współpracy z partnerami projektu. Przewidywany w niej jest udział naukowców, działaczy opozycji, świadków wydarzeń oraz publiczności. Z uwagi na sytuację epidemiczną możliwy jest również wariant realizacji konferencji w formule on-line.
 

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
5 Festiwal Niepodległości dla Przedszkolaka
format pliku html .html
kB
2021-11-18, 15:18:06
2
Festiwal Niepodległości
format pliku jpg .jpg
503 kB
2021-12-03, 10:52:17
3
Gra miejska - Kamienie Pamięci Szczecińskie Grudnie 56 70 81
format pliku jpg .jpg
743.5 kB
2021-12-03, 10:53:47
4
Konferencja Szczeciński Grudzień 81
format pliku jpg .jpg
759.6 kB
2021-12-03, 10:54:23
5
Gra miejska "Kamienie Pamięci"
format pliku html .html
kB
2021-12-07, 08:06:28
6
Debata grudzień stan wojenny 2021
format pliku html .html
kB
2021-12-10, 13:44:46
cofnij do druku na górę