Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

2021-11-03

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: K-GN-4.7570.106.2021.AG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: K-GN-4.7570.106.2021.AG ustalającej odszkodowanie za na nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Błotnica, gmina Kołobrzeg, oznaczonej jako działka nr  15/7 o pow. 0,1920 ha (wydzielonej z działki nr 15/4), która z mocy prawa stała się własnością Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2021 z 12 maja 2021 r., znak: AP-4.7820.215-20.2020.JR o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: K-GN-4.7570.106.2021.AG
format pliku pdf .pdf
1004.9 kB
2021-11-03, 12:29:23
cofnij do druku na górę