Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

2021-10-21

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: K-GN-4.7570.148.2021.JM

 Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: K-GN-4.7570.148.2021.JM - za udział do 1/2 części posiadający nieuregulowany stan prawny we własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogusławiec, gmina Kołobrzeg, oznaczonej jako działki nr: 82/4 o pow. 0,0070 ha (wydzielonej z działki nr 82/1) i 81/1 o pow. 0,0238 ha (wydzielonej z działki nr 81), która z mocy prawa stała się własnością Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2021 z 12 maja 2021 r., znak: AP-4.7820.215-20.2020.JR o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej
format pliku pdf .pdf
890.8 kB
2021-10-21, 14:21:07
cofnij do druku na górę