Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Mniejszości narodowe i etniczne - Ogłoszenie o naborze wniosków na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

2021-10-13

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Na stronie internetowej MSWiA znajduje się ogłoszenie o naborze wniosków na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 wraz ze wzorem wniosku na realizację zadań.

Właściwie wypełnione (w dwóch egzemplarzach) wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021 roku, decyduje data wpływu wniosku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.


cofnij do druku na górę