Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

2021-10-12

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Rozpoczął się dodatkowy nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Centra opiekuńczo-mieszkalne.

 

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1.  Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):

        w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.;

        w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu) ‒ w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu od wojewody).

 

Stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków wraz z informacjami o Programie  znajdują się na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1296,dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne


cofnij do druku na górę