Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - Zmiana Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wzory umów

2021-07-06

Zmiana Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wzory umów

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że w dniu 28 czerwca 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
Wprowadzone zmiany treści ww. dokumentów odnoszą się do wniosków złożonych na finansowanie zadań w ramach Modułu II dotyczących Centrum utworzonych ze środków przekazanych na podstawie Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2019 r.

 

Link do ogłoszenia oraz załączniki dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1248,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne


cofnij do druku na górę