Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

2021-05-27

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyzna w 2021 r. nagrody za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach – indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych – działających w zakresie pomocy społecznej.
 
Wnioskodawca obowiązany jest przekazać wniosek Wojewodzie Zachodniopomorskiemu na właściwym formularzu (w załączeniu) w terminie do 31 lipca 2021 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
 
Wnioski powinny spełniać kryteria określone w § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658), które reguluje tryb postępowania przy przyznawaniu przedmiotowych nagród (w załączeniu).
 
Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane wraz z pełną dokumentacją do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Wnioskodawcy są zobowiązani do przekazania osobom, dla których nagroda jest wnioskowana (wskazanym we wniosku o przyznanie nagrody), klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (w załączeniu).

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Formularz wniosku o przyznanie nagrody specjalnej
format pliku doc .doc
46 kB
2021-05-27, 10:16:58
2
Klauzula informacyjna - nagrody specjalne MRiPS
format pliku doc .doc
47 kB
2021-05-27, 10:18:37
3
Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych
format pliku pdf .pdf
80.5 kB
2021-05-27, 10:21:18
cofnij do druku na górę