Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

2021-05-27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że w dniu 25 maja 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Poniżej przedstawiono zmienione terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
    – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia
    30 czerwca 2021 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)
    ‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia
    30 lipca 2021 r.

Komunikat dostępny  jest na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1233,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW
format pliku pdf .pdf
371.5 kB
2021-05-27, 09:12:23
cofnij do druku na górę