Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

2021-05-19

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 244/3 o pow. 0,1878 ha, położonej w obr. ew. Kowalki, gmina Tychowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52 o pow. użytk. 68,97 m2- przetarg ustny nieograniczony

Opublikowano od dnia 19.05.2021 r. do 09.06.2021 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wykaz
format pliku pdf .pdf
123.5 kB
2021-05-19, 09:05:51
cofnij do druku na górę