Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

2021-03-26

Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Z uwagi na konieczność realizacji zadań związanych z trwaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.), Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że termin ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r.”, ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2021 r., ulega zmianie.

Ogłoszenie wyników ww. otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r.

W załączeniu ww. komunikat.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.
format pliku pdf .pdf
119.8 kB
2021-03-26, 14:25:34
cofnij do druku na górę