Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

2021-02-09

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Zgłoszenia udziału w pracach ww. komisji konkursowej należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2021 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Ogólnej ZUW w Szczecinie, mieszczącej się w pok. 78 przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie lub drogą pocztową na adres:
 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 
W przypadku zgłoszeń przedłożonych drogą pocztową, obowiązuje data wpływu dokumentów na ww. adres.
 
W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w otwartym konkursie ofert.
 
Organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty wskazujące przedstawiciela do prac komisji potwierdzają zgłoszenie w odpowiedniej części formularza. Jedna organizacja może wskazać maksymalnie jednego reprezentanta.
Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.
 
Otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej został ogłoszony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 29 stycznia 2021 r. w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 rok”.

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku
format pliku pdf .pdf
151.1 kB
2021-02-09, 15:51:44
2
Formularz zgłoszenia do pracy w komisji konkursowej
format pliku doc .doc
35.5 kB
2021-02-09, 15:52:03
3
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na członków komisji
format pliku doc .doc
38 kB
2021-02-09, 15:52:25
cofnij do druku na górę