Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program Wspieraj Seniora na rok 2021

2021-01-22

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 20121 r. podpisała Program „Wspiera Seniora” na rok 2021. Program będzie realizowany w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Program, podobnie jak w 2020 roku ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązkowym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. 

Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w kraju, której zostaną przyznane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przez zakażeniem Covid-19.

Na ten program Ministerstwo Rodziny I Polityki Społecznej zaplanowało kwotę 50 mln zł.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program Wspieraj Seniora na rok 2021
format pliku pdf .pdf
234.4 kB
2021-01-22, 13:38:50
cofnij do druku na górę