Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Wyniki konkursu „MALUCH+” 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b (w zakresie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)

2021-01-19

Wyniki konkursu „MALUCH+” 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b (w zakresie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)

Ponad 18,8 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3 utworzą w 2021 r. podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego dzięki programowi „MALUCH+” 2021. Beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania miejsc dla ok. 112,3 tys. dzieci, w tym dla 1,15 tys. dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „MALUCH+” 2021 do 450 mln zł.

Obecnie ogłasza się rozstrzygnięcie dla modułu 3 skierowanego do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego na tworzenie nowych miejsc opieki oraz w przypadku dofinansowania do funkcjonowania – dla wszystkich modułów.

W module 3 o środki na utworzenie w 2021 r. nowych miejsc i ich utrzymanie, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Zgłosiły one, w zakresie tworzenia miejsc, zapotrzebowanie w wysokości ok. 176 mln zł. Przyznane dofinansowanie odpowiada zgłoszonemu zapotrzebowaniu.

Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł, przy czym w modułach 3 i 4 na obniżenie opłat rodziców, kwota przyznanego dofinansowania nie może być wyższa od opłat jakie ponoszą rodzice za pobyt dziecka w instytucji z uwzględnieniem przysługujących ulg.

Na program rozdysponowano 445 268 082,21 zł, z czego 165 299 038, 55 zł na tworzenie miejsc opieki w ramach modułu 1a i 1b.

Zgodnie z punktem 6.1.1.Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra – dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wyniki modułu 1b funkcjonowanie - zachodniopomorskie
format pliku xls .xls
43 kB
2021-01-19, 08:57:09
2
Wyniki modułu 2 - zachodniopomorskie
format pliku xls .xls
53 kB
2021-01-19, 08:57:32
3
Wyniki modułu 3 - zachodniopomorskie
format pliku xls .xls
54 kB
2021-01-19, 08:57:48
4
Wyniki modułu 4 - zachodniopomorskie
format pliku xls .xls
70 kB
2021-01-19, 08:58:03
5
link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Wyniki konkursu „MALUCH+” 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b (w zakresie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)
format pliku html .html
kB
2021-01-19, 09:00:02
cofnij do druku na górę