Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program Opieka 75+ edycja 2021

2021-01-18

Program Opieka 75+ edycja 2021

4 stycznia 2021 r. Pani Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program Opieka 75+ na rok 2021.

Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Program „Opieka 75+” jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program Opieka 75+ edycja 2021
format pliku pdf .pdf
467.9 kB
2021-01-18, 14:17:33
cofnij do druku na górę