Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2021 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2021

2021-01-18

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2021 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2021

14.01.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych: 

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W 2021 roku na realizację programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe dotyczące realizacji modułów:

I: PROFILAKTYKA

II: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

III: INFRASTRUKTURA

należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 5 lutego 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Oferty dotyczące Modułu IV należy składać bezpośrednio do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Materiały dotyczące ogłoszenia o otwartym konkursie ofert 2021 Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2021 znajdują się również na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - link do strony internetowej w załączeniu.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie o konkursie - edycja 2021
format pliku pdf .pdf
490.7 kB
2021-01-18, 14:11:19
2
Program pokonać bezdomność
format pliku pdf .pdf
445.3 kB
2021-01-18, 14:07:50
3
Załacznik nr 1
format pliku pdf .pdf
264.6 kB
2021-01-18, 14:08:05
4
Załacznik nr 2
format pliku pdf .pdf
262.9 kB
2021-01-18, 14:08:17
5
Załacznik nr 3
format pliku pdf .pdf
249.6 kB
2021-01-18, 14:08:29
6
link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2021
format pliku html .html
kB
2021-01-18, 14:11:06
7
link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Ogłoszenie
format pliku html .html
kB
2021-01-18, 14:12:27
cofnij do druku na górę