Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zaproszenie na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”

2022-01-26

Zaproszenie na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”

Zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 15.30 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek, które realizują politykę prorodzinną, na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Radą Rodziny – organem opinio-doradczym Ministra Rodziny. Spotkanie dla jednostek z terenu województwa zachodniopomorskiego, połączone z warsztatami, odbędzie się 18 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 15.30 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS, link do logowania zostanie przekazany do zgłoszonych osób drogą e-mailową. Logowanie na spotkanie odbędzie się za pomocą nazwy instytucji, jaką reprezentują uczestnicy.

 
Jak wskazuje Organizator spotkania – Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia - dobrze funkcjonująca i szczęśliwa rodzina, wychowująca dzieci i wypełniająca swoje funkcje społeczne, jest podstawą nie tylko osobistej satysfakcji jej członków, ale też istotnym elementem bezpieczeństwa, stabilizacji i dobrostanu wspólnot lokalnych tworzących wspólnotę ogólnonarodową. Nawet pobieżny przegląd i ocena sytuacji na każdym z poziomów administracji i przestrzeni funkcjonowania życia społecznego pokazuje,
że istnieje sporo rezerw w zasobach lokalnych, które mogłyby być szybko i skutecznie zaangażowane do działań na rzecz podniesienia dobrostanu rodzin, a co za tym idzie - spoistości i tożsamości lokalnych wspólnot.
          
Spotkanie w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!” posłuży zainspirowaniu uczestników do:
−        zmiany dotychczasowego podejścia do działań w obszarze funkcjonowania rodzin,
−        zastosowania nowego modelu współpracy instytucji i podmiotów w nim zaangażowanych,
−        wdrożenia modelu komunikacji priorytetowych dla podejmowanych na tym polu działań, stojących za nimi wartości i  wiodących zasad.
Przekazane przez MRiPS dobre praktyki w zakresie nowego ujęcia polityki prorodzinnej umożliwią zwiększenie możliwości prowadzenia i promowania zadań związanych z rodziną na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o rejestrację zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza przygotowanego przez Organizatora spotkania – Fundacji Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia - pod linkiem wskazanym poniżej.
 
Agenda spotkania w załączeniu.

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Link do formularza zgłoszeniowego na spotkanie "Polska Szczęśliwych Rodzin!"
format pliku html .html
kB
2020-12-16, 15:53:21
2
Agenda spotkania "Polska Szczęśliwych Rodzin!" - 18.12.2020 r.
format pliku pdf .pdf
517.7 kB
2020-12-16, 15:54:41
cofnij do druku na górę