Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

2020-12-15

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r.”

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057t.j.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r.”
 
Ewentualne uwagi prosimy kierować w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 na adres:
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 
lub na adres e-mail: zps@szczecin.uw.gov.pl
lub na numer fax-u: 91-43-35-531.
 
Obowiązuje data wpływu ww. uwag do siedziby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Osobami odpowiedzialnymi za konsultacje są:
Pani Natalia Widzińska, tel. 91-43-03-238;
Pani Kinga Kropielnicka-Dybowska, tel. 91-43-03-280.
Kontakt z osobami odpowiedzialnymi również przez adres e-mail Sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej: zps@szczecin.uw.gov.pl

 

Zgodnie z komunikatem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r., publikacja ww. Programu nastąpi do 22 grudnia 2020 r.
 

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Projekt "Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r."
format pliku pdf .pdf
210.8 kB
2020-12-15, 16:57:05
cofnij do druku na górę