Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Wyniki Konkursu

2020-11-25

Wyniki Konkursu

Prawie 6,2 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3 utworzą w 2021 r. gminy dzięki programowi „MALUCH+” 2021. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję 2021 „MALUCH+” do 450 mln zł.

Obecnie ołasza się rozstrzygnięcie dla modułów skierowanych do gmin w zakresie dofinansowania do tworzenie nowych miejsc opieki, natomiast informacje o wysokości dofinansowania do funkcjonowania miejsc zgłoszonych w ramach tych modułów zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem dla pozostałych modułów, tj. do 15 stycznia 2021 r.
 
W module 1 o środki na utworzenie w 2021 r. nowych miejsc i ich utrzymanie, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Moduł 1 składa się z modułu 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Moduł 1b był przeznaczony na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekraczała 6 mln zł.
 
Jakie zapotrzebowanie zgłoszono w ramach modułów?
Na tworzenie nowych miejsc:
1)    moduł 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 83 778 932,64 zł,
2)    moduł 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 83 896 106,31 zł.
 
Jakie środki przeznaczono na poszczególne moduły?
Na dofinansowanie tworzenia przez gminy nowych miejsc w ramach Programu MALUCH+” 2021 przeznacza się 167 675 038,95 zł, zgodnie z powyższym zapotrzebowaniem.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Maluch+ 2021 - wyniki Moduł 1a
format pliku xls .xls
108.5 kB
2020-11-25, 08:50:14
2
Maluch+ 2021 - wyniki Moduł 1b
format pliku xls .xls
102 kB
2020-11-25, 08:50:23
cofnij do druku na górę