Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Wydziału

płk rez. dr inż. Paweł Rodzoś
pokój 126
tel. 91 4303 353

fax. 91 4345 055

prodzos@szczecin.uw.gov.pl
 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału

ppłk rez. mgr inż. Marek Kaźmierowski
pokój 126
tel. 91 4303 353

fax. 91 4345 055

mkazmierowski@szczecin.uw.gov.pl

 

Sekretariat

Jolanta Krupczyńska
pokój 126
tel. 91 4303 353

fax. 91 4345 055
sekretariatzk@szczecin.uw.gov.pl

 

STANOWISKA DYŻURNE (czynne całą dobę)


1. Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 91 4303 342
fax. 91 4338 522
e-mail wczk@szczecin.uw.gov.pl
infolinia 800 170 010


2. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
tel. 477 86 00 90; 91 43 03 616; 
fax. 91 4303 615
e-mail 16-wkrm@szczecin.uw.gov.pl
tel. kom. 602 484 528


Do zakresu działania WYDZIAŁU należy realizacja zadań Wojewody Zachodniopomorskiego objętych działami administracji rządowej:

 - obrona narodowa;
 - sprawy wewnętrzne z zastrzeżeniem spraw w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów oraz w zakresie kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz obywatelstwa;
 - zdrowie, w zakresie ratownictwa medycznego;
   Wydział zapewnia obsługę Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


STRUKTURA WEWNĘTRZNA WYDZIAŁU:

 cofnij do druku na górę