Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

2020-10-01

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

Szczecin, 30 września 2020 r.
Znak: AP-3.746.54.9.2020.RJW
Informacja
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) podaję do publicznej
wiadomości, że w dniu 30 września 2020 r. została wydana przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego decyzja Nr 68/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku
Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin, stanowiącej
teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji w
Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Wały Chrobrego 4, w terminie 14 dni od
dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
daty wizyty - od środy do piątku w godzinach od 8oo do 13oo pod numerem telefonu 91 4303681
a także pod adresem: rjakubiak@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl.
Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków
bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii1 (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry,
zakrywania ust i nosa).
Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i
Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontakt jw.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Karta informacyjna procedury środowiskowej przy Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin
format pliku pdf .pdf
145.7 kB
2020-10-01, 11:11:06
cofnij do druku na górę