Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. – edycja II

2020-09-29

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. – edycja II

Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r – w edycji II

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r – w edycji II, zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 rok.":

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota przyznanej
dotacji w zł

Działania w zakresie obszaru I - na rzecz osób bezdomnych

30 000,00

1.

Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych Samotnych Matek z Dziećmi
im. Dr.  Tomasza Judyma
w Stargardzie

Zabezpieczenie osobom bezdomnym odpowiednich warunków pobytu i pomocy sanitarnej w schronisku. Umożliwienie osobom przyjmowanym do schroniska warunków do odbycia kwarantanny (wymaganej
w przypadku zagrożenia COVID-19)

10 000,00

2.

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego - Dom dla Matek
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet
w Ciąży w Karwowie

Działania na rzecz osób bezdomnych


10 000,00

 

3.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Carpe Diem"

Prowadzenie schroniska
dla osób bezdomnych

 

10 000,00

 


 

Działania w zakresie obszaru II - na rzecz osób niepełnosprawnych

17 960,00

4.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź"
w Szczecinie

Wciąż Idziemy dalej

8 000,00

5.

Stowarzyszenie DDOM Świdwin

Nadzieja Seniorów

 

9 960,00

 

Razem:

47 960,00

Dotacji nie otrzymały następujące organizacje pozarządowe:


cofnij do druku na górę