Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku – edycja II

2020-08-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku – edycja II

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku w edycji II

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057) Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku w edycji II.

Zgłoszenia udziału w pracach ww. komisji konkursowej należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 na adres:

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (sekretariat, pok. 245)
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

W przypadku zgłoszeń przedłożonych drogą pocztową, obowiązuje data wpływu dokumentów na ww. adres.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie.

Organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty wskazujące przedstawiciela do prac komisji potwierdzają zgłoszenie w odpowiedniej części formularza. Jedna organizacja może wskazać maksymalnie jednego reprezentanta.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.

Otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej– edycja II został ogłoszony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 17 sierpnia 2020 r.w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok”.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej - edycja II
format pliku pdf .pdf
411.6 kB
2020-08-21, 07:37:21
2
Formularz zgłoszenia do pracy w komisji konkursowej - edycja II
format pliku doc .doc
34.5 kB
2020-08-21, 07:37:34
3
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na członków komisji - edycja II
format pliku pdf .pdf
165.1 kB
2020-08-21, 07:37:44
cofnij do druku na górę