Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2020-06-05

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2020 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach – indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych – działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioskodawca obowiązany jest przekazać wniosek Wojewodzie Zachodniopomorskiemu na właściwym formularzu w terminie do 31 lipca 2020 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Wnioski powinny zawierać dane oraz załączniki wskazane w § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658), które reguluje tryb postępowania przy przyznawaniu przedmiotowych nagród.

Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane wraz z pełną dokumentacją do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jednocześnie proszę wnioskodawców o przekazanie osobom, dla których nagroda jest wnioskowana (wskazanym we wniosku o przyznanie nagrody), klauzuli informacyjnej
w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zał. nr 1 - Wzór wniosku
format pliku doc .doc
39 kB
2020-06-05, 08:34:38
2
Zał. nr 2 - Klauzula informacyjna
format pliku doc .doc
42.5 kB
2020-06-05, 08:35:19
cofnij do druku na górę