Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - FAMI 2017-2021 - Aktualności (FAMI) - Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

2020-06-02

Projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podaje do konsultacji społecznych projekt „Strategii integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030”. Dokument został opracowany przez Wykonawcę – Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Ostrowskiego 9. Strategia integracji obywateli państw trzecich została opracowana w ramach projektu nr 4/8-2017/OG-FAMI pt. „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Ewentualne uwagi prosimy kierować w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub adres e-mail: zps@szczecin.uw.gov.pl lub na numer fax: 91-43-35-531 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia FAMI”.

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: Pani Natalia Widzińska, tel.: 91-43-03-238.

                       
Bezpieczna przystań

Projekt nr 4/8-2017/OG-FAMI  pt.
Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem
obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego
”  

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze
i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Strategia integracji obywateli państw trzecich województwa zachodniopomorskiego na lata 2020-2030 - projekt do konsultacji społecznych
format pliku pdf .pdf
1522.5 kB
2020-06-02, 15:01:47
cofnij do druku na górę