Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Nabór wniosków w ramach nowego „Programu COVID-19” dla trzeciego sektora

2020-05-18

Nabór wniosków w ramach nowego „Programu COVID-19” dla trzeciego sektora

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19”

Informujemy, iż Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach nowego „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19”. Program zakłada m.in. wsparcie trzeciego sektora poprzez dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią. Program wchodzi w skład tzw. tarczy antykryzysowej dla sektora pozarządowego. Uprawniony podmiot może otrzymać finansowanie maksymalnie na jeden wniosek w ramach 2 priorytetów:

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych wniosków nie jest wymagane. Nabór ma charakter ciągły od dnia 12 maja 2020 r., godz. 12:00 – do wykorzystania środków lub dnia zakończenia Programu, tj. 30 listopada 2020 r. Zgłoszenia dla Wnioskodawców w Programie COVID-19 odbywają się w Systemie Obsługi Dotacji (Generatorze Wniosków).

Szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków, znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności (bezpośredni link do strony w załączniku).

Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w ww. konkursie.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Szczegółowe informacje na temat programu
format pliku html .html
kB
2020-05-18, 10:51:23
cofnij do druku na górę