Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej

2020-02-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Osoby chętne do udziału w pracach komisji konkursowej mogą zgłaszać się - na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w terminie do 6 marca 2020 r. do

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin (pok. 245 p II).

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.

Otwarty konkurs ofert został ogłoszony 3 lutego 2020  r. dla podmiotów niepublicznych na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.).


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
format pliku pdf .pdf
153.7 kB
2020-02-21, 14:57:18
2
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na członków komisji
format pliku pdf .pdf
165.5 kB
2020-02-21, 14:57:55
3
Formularz zgłoszeniowy
format pliku doc .doc
34.5 kB
2020-02-21, 14:58:11
cofnij do druku na górę