Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020

2020-01-22

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020

20.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym

W 2020 roku na realizację programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 11 lutego 2020 r.

Materiały dotyczące ogłoszenia o otwartym konkursie ofert 2020 „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020” znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-2020

Pliki do pobrania w załącznikach poniżej:


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2020
format pliku pdf .pdf
1337 kB
2020-01-22, 12:24:12
2
Załącznik nr 1 do konkursu 2020
format pliku pdf .pdf
22.7 kB
2020-01-22, 12:24:36
3
Załącznik nr 2 do konkursu 2020
format pliku pdf .pdf
17.3 kB
2020-01-22, 12:25:00
4
Załącznik nr 3 do konkursu 2020(1)
format pliku pdf .pdf
19.2 kB
2020-01-22, 12:25:23
cofnij do druku na górę