Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Rok 2020 - MALUCH + 2020 moduł 4 - nabór uzupełniający

2019-12-11

Rok 2020 - MALUCH + 2020 moduł 4 - nabór uzupełniający

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4 stanowiący uzupełnienie do Programu ogłoszonego 2 października br.

Uzupełnienie do Programu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.gov.pl/web/rodzina.

O dofinansowywanie w ramach modułu 4, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

W ramach modułu 4 dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.

Termin składania ofert: do 10 stycznia 2020 r.

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:www.gov.pl/rodzina , w terminie do 14 lutego 2020 r. dla modułu 4.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

Dodatkowych informacji udziela: Jacek Araś (tel. 91 4303 489).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANEJ DOKUMENTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program Maluch 2020 moduł 4
format pliku docx .docx
69.6 kB
2019-12-11, 07:53:35
2
Wymagana na etapie składania ofert do ZUW dokumentacja - moduł 4
format pliku docx .docx
15.5 kB
2019-12-11, 07:51:04
3
Oferta konkursowa moduł 4
format pliku xls .xls
35.5 kB
2019-12-11, 07:56:30
4
kalkulacja kosztów - moduł 4 - 2020
format pliku xlsx .xlsx
15.6 kB
2019-12-11, 07:50:32
5
Klauzula informacyjna RODO - MALUCH+ 2020 - moduł 4 - MRPiPS
format pliku docx .docx
16.5 kB
2019-12-11, 07:55:36
6
Klauzula informacyjna RODO - MALUCH+ 2020 - moduł 4 - Wojewoda
format pliku docx .docx
20.4 kB
2019-12-11, 07:55:48
7
oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez MRPiPS - moduł 4
format pliku docx .docx
17.8 kB
2019-12-11, 07:56:03
8
oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę - moduł 4
format pliku docx .docx
22.2 kB
2019-12-11, 07:56:15
9
Zbiorcze oświadczenia rodziców o pomniejszaniu opłat (moduł 4)
format pliku xlsx .xlsx
218.7 kB
2019-12-11, 07:53:15
10
Indywidualne oświadczenie rodzica o pomniejszeniu opłat
format pliku xlsx .xlsx
25 kB
2019-12-11, 07:54:05
11
Zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców
format pliku xlsx .xlsx
212.7 kB
2019-12-11, 07:54:41
12
Umowa moduł 4 - Fundusz Pracy
format pliku pdf .pdf
227.2 kB
2020-04-22, 13:54:07
13
Umowa moduł 4 - Rezerwa Celowa
format pliku pdf .pdf
229.6 kB
2020-04-22, 13:54:25
14
modul 4 - maluch+ 2020 - zal. nr 6 - sprawozdanie z realiz zad. - wzor
format pliku doc .doc
114.5 kB
2020-12-16, 14:48:06
cofnij do druku na górę